HỎI ĐÁP

5 tháng trước
24.01.2024

Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý gồm những gì?

Quy định tại Điều 38 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 như sau: Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý […]

Xem thêm