Vi bằng Nhà Đất

5 tháng trước
17.01.2024

Thủ tục khởi kiện vi bằng mua bán đất

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, thủ tục khởi kiện tranh chấp mua bán đất vi […]

Xem thêm
1 năm trước
22.03.2023

Lập vi bằng ghi nhận việc chiếm giữ nhà đất trái pháp luật

CÂU HỎI: Tôi là chủ sở hữu căn nhà số ZZ trên đường Trần Quốc H và đã được cấp […]

Xem thêm