DỊCH VỤ

Việc cấp, thông báo, tống đạt văn bản phải thực hiện với những văn bản tố tụng nào?

Theo quy định Điều 171 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 Các văn bản tố tụng phải được cấp, […]

Xem thêm
DỊCH VỤ

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu thông báo thay đổi người đại […]

Xem thêm
Chưa được phân loại

Tư vấn thủ tục hành chính về đất đai / bất động sản

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu bất […]

Xem thêm
Trực Tiếp Tổ Chức Thi Hành Án Dân Sự

Nhiệm vụ của Thừa phát lại khi tổ chức thi hành án

Theo khoản 1 Điều 52 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì khi tổ chức thi hành án, Thừa phát lại sẽ có các nhiệm […]

Xem thêm
TIN TỨC

Ủy quyền xác minh điều kiện thi hành

 Văn phòng Thừa phát lại có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp […]

Xem thêm
Trực Tiếp Tổ Chức Thi Hành Án Dân Sự

Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án dân sự được thực hiện như thế nào?

Căn cứ vào Điều 45 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định như sau: Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án 1. […]

Xem thêm
Công chứng

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để sao y công chứng?

Giấy tờ chuẩn bị để sao y công chứng là bản chính giấy tờ, hồ sơ hợp pháp. Tại Điều […]

Xem thêm
Công chứng

Quy Trình Dịch Thuật Công Chứng

Quy trình dịch thuật công chứng chuẩn sẽ bao gồm các bước sau: Tiến hành công chứng bản dịch. Kiểm […]

Xem thêm