Chưa được phân loại

5 tháng trước
25.01.2024

Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi trên mạng

– Ghi nhận việc báo chí, internet, các phương tiện thông tin đưa tin sai sự thật, đưa tin khi […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.01.2024

Cách thức lập vi bằng thỏa thuận về tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng

Căn cứ vào Điều 39 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

Tư vấn thủ tục hành chính về đất đai / bất động sản

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu bất […]

Xem thêm
5 tháng trước
20.01.2024

Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích gì?

  Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích sau:   […]

Xem thêm
5 tháng trước
17.01.2024

VÌ SAO CẦN LẬP VI BẰNG GIAO NHẬN TIỀN

  Vi bằng là gì? Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP:.“Vi bằng là văn bản ghi nhận sự […]

Xem thêm
1 năm trước
23.06.2022

Nguyễn Thị Giang

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.06.2022

ĐỒNG KHÁNH LY

Bà ĐỒNG KHÁNH LY  Thư ký nghiệp vụ  Trình độ: Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội).  

Xem thêm