Vi bằng giao nhận tiền

5 tháng trước
17.01.2024

Thủ tục làm vi bằng giao nhận tiền

Hiện nay, nhiều người muốn lập vi bằng, nhưng chưa biết phải tiếp cận như thế nào? Thủ tục lập […]

Xem thêm
5 tháng trước
17.01.2024

Thẩm quyền lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền

Được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, cụ thể:.“Thừa phát lại được lập vi […]

Xem thêm
5 tháng trước
17.01.2024

VÌ SAO CẦN LẬP VI BẰNG GIAO NHẬN TIỀN

  Vi bằng là gì? Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP:.“Vi bằng là văn bản ghi nhận sự […]

Xem thêm