Vi bằng công trình xây dựng

5 tháng trước
20.01.2024

Vi bằng ghi nhận các sự việc liên quan đến công trình xây dựng

– Ghi nhận hiện trạng các công trình liền kề trước khi công trình xây dựng được khởi công; – […]

Xem thêm
1 năm trước
22.03.2023

Lập vi bằng ghi lại hình ảnh trước, trong và sau khi xây dựng

Việc thi công xây dựng công trình thường xảy ra nhiều tranh chấp do các bên chưa lường trước được […]

Xem thêm