Thẩm Định Giá, Đấu Giá

5 tháng trước
20.01.2024

Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích gì?

  Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích sau:   […]

Xem thêm
5 tháng trước
20.01.2024

Thẩm định giá là gì?

Thẩm định giá là gì? Theo khoản 15 Điều 4 Luật Giá 2012 quy định: Thẩm định giá là việc cơ quan, […]

Xem thêm