Tống Đạt Văn Bản

5 tháng trước
24.01.2024

Việc cấp, thông báo, tống đạt văn bản phải thực hiện với những văn bản tố tụng nào?

Theo quy định Điều 171 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 Các văn bản tố tụng phải được cấp, […]

Xem thêm
5 tháng trước
24.01.2024

Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

– Bộ Tư pháp lựa chọn một hoặc một số Văn phòng Thừa phát lại để thực hiện việc tống […]

Xem thêm
5 tháng trước
17.01.2024

Người thực hiện tống đạt có bắt buộc là Thừa phát lại?

Người thực hiện tống đạt có bắt buộc là Thừa phát lại?  Căn cứ tại Điều 172 Bộ luật Tố […]

Xem thêm