Người thực hiện tống đạt có bắt buộc là Thừa phát lại?

Người thực hiện tống đạt có bắt buộc là Thừa phát lại?

Người thực hiện tống đạt có bắt buộc là Thừa phát lại?

 Căn cứ tại Điều 172 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:   

Người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng do những người sau đây thực hiện:

Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng do những người sau đây thực hiện:

1. Người tiến hành tố tụng, người của cơ quan ban hành văn bản tố tụng được giao nhiệm vụ thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người tham gia tố tụng dân sự cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người tham gia tố tụng dân sự làm việc khi Tòa án có yêu cầu.

3. Đương sự, người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong những trường hợp do Bộ luật này quy định.

4. Nhân viên tổ chức dịch vụ bưu chính.

5. Người có chức năng tống đạt.

6. Những người khác mà pháp luật có quy định

                                                            

Như vậy, ngoài Thừa phát lại thì những người có thể thực hiện việc tống đạt văn bản được quy định như trên.

TIN TỨC LIÊN QUAN