Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc về lập vi bằng, tống đạt văn bản cho Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, xác minh điều kiện thi hành án dân sự và trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự và các công việc khác theo quy định.

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại. Tên gọi văn phòng Thừa phát lại bao gồm cụm từ “Văn phòng Thừa phát lại” và phần tên riêng liền sau. Người đứng đầu Văn phòng Thừa phát lại là Thừa phát lại và là người đại diện theo pháp luật của văn phòng Thừa phát lại.

TIN TỨC LIÊN QUAN