THỪA PHÁT LẠI

5 tháng trước
24.01.2024

Việc miễn nhiệm Thừa phát lại được quy định ra sao?

Việc miễn nhiệm Thừa phát lại được quy định tại Điều 13 Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.01.2024

Công chứng viên có được bổ nhiệm làm Thừa phát lại không?

Căn cứ tại Điều 11 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định như sau: Những trường hợp không được bổ nhiệm Thừa phát lại […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.01.2024

Văn phòng thừa phát lại được pháp luật trao những quyền gì và nghĩa vụ của văn phòng Thừa phát lại?

Quyền của văn phòng Thừa phát lại: Căn cứ tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì Văn phòng Thừa phát […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

NGUYỄN ĐỨC ANH

Ông NGUYỄN ĐỨC ANH Thừa Phát lại   

Xem thêm
5 tháng trước
20.01.2024

Nhiệm vụ của Thừa phát lại khi tổ chức thi hành án

Theo khoản 1 Điều 52 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì khi tổ chức thi hành án, Thừa phát lại sẽ có các nhiệm […]

Xem thêm
5 tháng trước
18.01.2024

Quy định về tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự của Thừa phát lại

Quy định về tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ […]

Xem thêm
5 tháng trước
18.01.2024

Tống đạt là gì và thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại?

Tống đạt là gì? Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy […]

Xem thêm
5 tháng trước
18.01.2024

Điều kiện để trở thành thừa phát lại?

Để được bổ nhiệm làm Thừa phát lại, cá nhân phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: […]

Xem thêm
5 tháng trước
17.01.2024

Văn phòng Thừa phát lại có được giao thẩm quyền cấp bản sao vi bằng không?

Tại Điều 42 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định việc cấp bản sao […]

Xem thêm