Điều kiện để trở thành thừa phát lại?

Điều kiện để trở thành thừa phát lại?

Để được bổ nhiệm làm Thừa phát lại, cá nhân phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

(1) Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.

(2) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.

(3) Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.

(4) Tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại quy định tại Điều 7 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

(5) Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

TIN TỨC LIÊN QUAN