VĂN BẢN LUẬT

5 tháng trước
22.01.2024

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền trong hợp đồng công chứng được quy định ra sao?

Căn cứ tại Điều 567 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ của bên ủy quyền như sau: “Điều 567. […]

Xem thêm