Vi bằng tài sản, hiện vật

5 tháng trước
17.01.2024

Thủ tục lập vi bằng tài sản, hiện vật

Thủ tục lập vi bằng tài sản, hiện vật Bước 1. Liên hệ với Văn phòng Thừa phát lại để […]

Xem thêm
5 tháng trước
17.01.2024

Vi bằng tài sản, hiện vật

Vi bằng ghi nhận việc kiểm kê, thống kê tài sản, hiện vật Ghi nhận việc kiểm kê, kiểm tra […]

Xem thêm
1 năm trước
22.03.2023

Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi giao nhận tài sản

Bà M tìm đến Văn phòng Thừa phát lại Đức Tín và trình bày sự việc như sau: Bà M […]

Xem thêm