Vi bằng tài sản, hiện vật

Vi bằng tài sản, hiện vật

Vi bằng ghi nhận việc kiểm kê, thống kê tài sản, hiện vật

 • Ghi nhận việc kiểm kê, kiểm tra tài sản trước khi hợp nhất doanh nghiệp.
 • Ghi nhận việc kiểm kê tài sản đối với việc cho thuê nhà
 • Ghi nhận việc kiểm kê tài hàng hóa, hàng tồn kho
 • Ghi nhận việc giao nhận hàng hóa, máy móc …
 • Ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi xây dựng, cho thuê, mượn, đền bù, bàn giao tài sản, …hoặc khi nhận bàn giao tài sản
 • Ghi nhận hiện trạng tài sản khi chuyển nhượng tài sản…
 • Ghi nhận hiện trạng tài sản bị thay đổi (do sụt, lún, nghiêng, nứt, thấm, …) do công trình xây dựng lân cận gây ra, khi tiếp nhận tài sản…
 • Ghi nhận hiện trạng công trình xây dựng dở dang, chậm tiến độ thi công, bàn giao; việc thi công, thiết kế, lắp đặt trang thiết bị không đúng hợp đồng
 • Ghi nhận việc chiếm giữ nhà, tài sản trái pháp luật; nhà đất bị lấn chiếm…
 • Ghi nhận hiện trạng tài sản trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm; thu hồi nhà, đất theo quy định pháp luật
 • Ghi nhận hiện trạng, tình trạng vận hành máy móc, dây chuyền sản xuất…

TIN TỨC LIÊN QUAN