Thủ tục lập vi bằng tài sản, hiện vật

Thủ tục lập vi bằng tài sản, hiện vật

Thủ tục lập vi bằng tài sản, hiện vật

Bước 1. Liên hệ với Văn phòng Thừa phát lại để được tư vấn và báo phí
Quý vị liên hệ với Văn phòng Thừa phát lại Đức Tín.

Bước 2. Tiến hành ghi nhận ghi nhận các nội dung cần thiết
Sau khi quý khách và Văn phòng thống nhất chi phí, chúng ta sẽ lên lịch hẹn để tiến hành việc lập vi bằng. Văn phòng sẽ cử Thừa phát lại tiến hành ghi nhận các nội dung mà quý khách yêu cầu theo lịch đã hẹn.

Bước 3. Nhận kết quả và thanh lý hồ sơ
Sau khi ghi nhận sự kiện, hành vi theo yêu cầu, Văn phòng sẽ tiến hành hoàn thiện vi bằng và thực hiện thủ tục đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội. 

TIN TỨC LIÊN QUAN