Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN