Quy Trình Dịch Thuật Công Chứng

Quy Trình Dịch Thuật Công Chứng

Quy trình dịch thuật công chứng chuẩn sẽ bao gồm các bước sau:

  • Tiến hành công chứng bản dịch.
  • Kiểm tra rà soát lỗi và chỉnh sửa bản dịch nếu có.
  • Tiến hành dịch thuật thực hiện bởi phiên dịch viên kinh nghiệm tại đây.
  • Đánh giá, phân loại và báo giá chi tiết từ hồ sơ tài liệu.
  • Nhận yêu cầu hỗ trợ và hồ sơ tài liệu từ phía khách hàng.
  • Trả kết quả cho khách hàng bản dịch công chứng.

TIN TỨC LIÊN QUAN