Việc cấp, thông báo, tống đạt văn bản phải thực hiện với những văn bản tố tụng nào?

Việc cấp, thông báo, tống đạt văn bản phải thực hiện với những văn bản tố tụng nào?

Theo quy định Điều 171 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt, thông báo

1. Thông báo, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời trong tố tụng dân sự.

2. Bản án, quyết định của Tòa án.

3. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát; các văn bản của cơ quan thi hành án dân sự.

4. Các văn bản tố tụng khác mà pháp luật có quy định.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN