Vi bằng hôn nhân, gia đình

5 tháng trước
22.01.2024

Lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân và gia đình

Khi hai vợ chồng cùng nhau thống nhất về thỏa thuận tài sản trong thời kỳ hôn nhân hay thỏa […]

Xem thêm
Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân, gia đình
1 năm trước
22.03.2023

Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân, gia đình

– Ghi nhận thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn, trong thời ký hôn nhân; – Ghi nhận […]

Xem thêm