Các bước công chứng vi bằng?

Các bước công chứng vi bằng?

  •   Khi có nhu cầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hoàn toàn có thể yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng công chứng. Dưới đây là trình tự lập vi bằng công chứng: 

Bước 1: Đến văn phòng thừa phát lại yêu cầu được lập vi bằng

Bước đầu tiên, khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu lập vi bằng công chứng thì nên đến trực tiếp văn phòng Thừa Phát Lại hoặc cũng có thể liên hệ trước qua các phương thức khác như: điện thoại, website, … Văn phòng công chứng sẽ tiến hành hỗ trợ tư vấn cho bạn các thông tin cần thiết để thực hiện lập vi bằng công chứng. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, người có nhu cầu lập vi bằng cần điền đầy đủ các thông tin vào mẫu yêu cầu lập vi bằng theo yêu cầu của Thừa phát lại. 

Bước 2: Thỏa thuận lập vi bằng

Sau khi hoàn thành yêu cầu lập vi bằng công chứng. Văn phòng Thừa phát lại sẽ đưa ra đề xuất nội dung thỏa thuận giữa hai bên và tiến hành thủ tục lập, ký kết vi bằng. Khi đó, người có yêu cầu lập vi bằng cần cung cấp cho bên Thừa Phát lại thông tin, địa điểm, ngày giờ,… liên quan đến việc lập vi bằng. Những chứng từ, tài liệu này sẽ được làm thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bước 3: Tiến hành lập vi bằng

Sau khi đạt được các điều khoản thỏa thuận giữa các bên, Thừa Phát sẽ lập vi bằng theo thủ tục lập vi bằng được quy định tại Điều 39 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (đã phân tích tại phần tên). Theo đó, vi bằng được lập thành 03 bản, mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau, gồm:

– 01 bản gửi đến Sở Tư Pháp.

– 01 bản do người yêu cầu giữ.

– 01 bản do văn phòng Thừa Phát Lại lưu trữ.

Bước 4: Tiến hành thanh lý thỏa thuận việc lập vi bằng

Sau khi được Sở Tư Pháp chấp thuận những chứng từ liên quan đến việc lập vi bằng công chứng, văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu sẽ tiến hành lập văn bản thanh lý thỏa thuận lập vi bằng/ hợp đồng dịch vụ lập vi bằng. Đồng thời, bên có yêu cầu có trách nhiệm thanh toán chi phí lập vi bằng theo thỏa thuận, Văn phòng công chứng giao lại vi bằng cho người yêu cầu. 

Như vậy, việc lập công chứng vi bằng tương tự như việc mời công chứng viên đến làm chứng việc lập vi bằng mà không có giá trị thay thế công chứng. 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN