TIN TỨC

5 tháng trước
24.01.2024

Việc miễn nhiệm Thừa phát lại được quy định ra sao?

Việc miễn nhiệm Thừa phát lại được quy định tại Điều 13 Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.01.2024

Công chứng viên có được bổ nhiệm làm Thừa phát lại không?

Căn cứ tại Điều 11 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định như sau: Những trường hợp không được bổ nhiệm Thừa phát lại […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.01.2024

Văn phòng thừa phát lại được pháp luật trao những quyền gì và nghĩa vụ của văn phòng Thừa phát lại?

Quyền của văn phòng Thừa phát lại: Căn cứ tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì Văn phòng Thừa phát […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

Hợp đồng mua bán đất đã công chứng rồi thì có được sửa đổi, bổ sung không?

Quy định tại Điều 51 Luật Công chứng 2014 như sau: Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

Các hình thức hành nghề của công chứng viên được quy định như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 34 Luật Công chứng 2014 thì các hình thức hành nghề của công chứng viên bao […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền trong hợp đồng công chứng được quy định ra sao?

Căn cứ tại Điều 567 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ của bên ủy quyền như sau: “Điều 567. […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

Thời hạn của hợp đồng ủy quyền là bao lâu?

Theo Điều 563 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau: “Điều 563. Thời hạn ủy quyền Thời hạn ủy quyền […]

Xem thêm
5 tháng trước
20.01.2024

Ủy quyền xác minh điều kiện thi hành

 Văn phòng Thừa phát lại có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp […]

Xem thêm
5 tháng trước
18.01.2024

06 loại giấy tờ không được chứng thực bản sao

Theo Điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, các loại giấy tờ, văn bản sau đây không được dùng làm cơ sở để […]

Xem thêm