Các hình thức hành nghề của công chứng viên được quy định như thế nào?

Các hình thức hành nghề của công chứng viên được quy định như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 34 Luật Công chứng 2014 thì các hình thức hành nghề của công chứng viên bao gồm:

– Công chứng viên của các Phòng công chứng;

– Công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng;

– Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng.

TIN TỨC LIÊN QUAN