Dịch thuật công chứng là gì và giấy tờ dịch thuật có thời hạn bao lâu?

Dịch thuật công chứng là gì và giấy tờ dịch thuật có thời hạn bao lâu?

Dịch thuật công chứng là gì?

Đầu tiên, chúng ta sẽ đi qua khái niệm công chứng tư pháp là gì, công chứng dịch thuật là gì, dịch công chứng là gì,…

Dịch thuật công chứng bao gồm hai giai đoạn là dịch thuật và công chứng:

Dịch thuật công chứng tư pháp (hay dịch thuật tư pháp) là quá trình dịch một văn bản, tài liệu từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ đích và được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

Công chứng tư pháp là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra và chứng nhận tính pháp lý của văn bản bằng cách đóng dấu, ký tên xác nhận.

Dịch công chứng tư pháp thường được yêu cầu cho các loại văn bản có tính pháp lý, chính trị, kinh doanh hoặc học thuật. Các loại văn bản cần dịch tư pháp có thể là hợp đồng, giấy tờ tùy thân, chứng chỉ, văn bằng, văn kiện luật, giấy tờ kế toán,…

Bản dịch thuật công chứng phải có tính chính xác cao và chặt chẽ trong việc diễn đạt ý nghĩa, thông tin của văn bản gốc.

Giấy tờ dịch thuật có thời hạn bao lâu?

Bản dịch thuật có thời hạn bao lâu còn tùy thuộc vào loại giấy tờ và mục đích sử dụng. Giấy tờ dịch thuật đa số không có thời hạn cụ thể và có giá trị pháp lý mãi mãi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, bản dịch thuật công chứng có thể có thời hạn từ 1 đến 3 năm hoặc cần được cập nhật sau một khoảng thời gian nhất định.

Dưới đây là một số trường hợp cụ thể về thời hạn của giấy tờ dịch thuật:

  • Giấy tờ dịch thuật để xin visa có thời hạn từ 1 đến 3 tháng.
  • Giấy tờ dịch thuật công chứng để xin học tập tại nước ngoài có thời hạn từ 1 đến 2 năm.
  • Bản dịch thuật công chứng để làm thủ tục hành chính có thời hạn từ 1 đến 3 năm.
  • Giấy tờ dịch thuật để sử dụng trong các giao dịch thương mại có thời hạn từ 1 đến 5 năm.

Nếu bạn cần sử dụng giấy tờ dịch thuật cho một mục đích cụ thể, bạn nên hỏi ý kiến của cơ quan có thẩm quyền để biết chính xác giấy tờ dịch thuật có thời hạn bao lâu.

TIN TỨC LIÊN QUAN