Vi bằng ghi nhận các sự việc liên quan đến công trình xây dựng

Vi bằng ghi nhận các sự việc liên quan đến công trình xây dựng

Ghi nhận hiện trạng các công trình liền kề trước khi công trình xây dựng được khởi công;

– Ghi nhận tiến độ thi công xây dựng công trình trong bất kỳ giai đoạn nào để đảm bảo tính công bằng, chính xác khi phát sinh tranh chấp với các nhà thầu về việc chậm trễ trong khi thi công, tham gia vào việc xây dựng công trình, làm sai hợp đồng trong xây dựng;

– Ghi nhận hiện trạng nhà cửa, công trình xây dựng bị nứt lún, đổ vỡ …do việc thi công công trình xây dựng liền kề gây ra;

– Ghi nhận hiện trạng nhà cửa, công trình bị nứt, lún, đổ vỡ …để làm căn cứ xin sửa chữa, xây dựng công trình mới tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Ghi nhận thỏa thuận liên quan đến công trình xây dựng, ví dụ: giữa chủ đầu tư và bên thi công, giữa chủ đầu tư và người góp vốn, giữa chủ đầu tư và người mua bán nhà, mua căn hộ … trong bất kỳ giai đoạn nào của dự án.

TIN TỨC LIÊN QUAN