VÌ SAO CẦN LẬP VI BẰNG GIAO NHẬN TIỀN

VÌ SAO CẦN LẬP VI BẰNG GIAO NHẬN TIỀN

 

Vi bằng là gì?

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP:.“Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Dựa theo quy định trên, vi bằng là văn bản được Thừa phát lại lập dựa theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp không được lập vi bằng

Giá trị của vi bằng giao nhận tiền

Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020:.“Vi bằng có giá trị là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.”

Đồng thời, trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu thấy cần thiết, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân có thể triệu tập Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để làm rõ tính xác thực của vi bằng. Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải có mặt khi được Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân triệu tập.

Trong bất kỳ một vụ việc nào được giải tại bất cứ đâu. Chứng cứ luôn là một yếu tố quan trọng và mang tính quyết định đến sự thành bại nếu có tranh chấp. Chứng cứ hợp pháp được pháp luật công nhận và không ai có thể phủ nhận, chối bỏ hay thay đổi.

Thông thường, các tranh chấp dân sự có liên quan đến sự kiện giao nhận tiền, Tòa án sẽ yêu cầu các đương sự cung cấp chứng cứ liên quan đến sự kiện này. Việc các bên trong vụ việc tự mình lập văn bản, hay nhờ người làm chứng vẫn chứa đựng những rủi ro pháp lý tiềm tàng. Để đảm bảo giá trị pháp lý, vi bằng giao nhận tiền được lập bởi Thừa phát lại khắc phục được những vấn đề này.

Vì sao cần lập vi bằng ghi nhận sự kiện giao nhận tiền

Như đã nêu trên, trong giao dịch dân sự, giấy tờ về việc giao nhận tiền là chứng cứ quan trọng. Một số trường hợp cụ thể, giấy tờ này còn đóng vai trò quyết định để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Việc chỉ ghi nhận sự kiện giao nhận tiền bằng văn bản, hay nhờ người khác làm chứng vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

Do vậy, nhận thấy rằng vi bằng ghi nhận sự kiện giao nhận tiền là văn bản có giá trị pháp lý để làm chứng cứ khi có tranh chấp xảy ra. Vi bằng này sau khi được Thừa phát lại lập sẽ được Sở tư pháp ghi vào sổ đăng ký vi bằng và quản lý.

TIN TỨC LIÊN QUAN