Tác giả: HieuTX

5 tháng trước
25.01.2024

Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi trên mạng

– Ghi nhận việc báo chí, internet, các phương tiện thông tin đưa tin sai sự thật, đưa tin khi […]

Xem thêm
5 tháng trước
25.01.2024

Mua đất chỉ viết giấy tay và lập vi bằng mà không công chứng hợp đồng mua bán thì hợp đồng này có hợp pháp không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, […]

Xem thêm
5 tháng trước
24.01.2024

Việc miễn nhiệm Thừa phát lại được quy định ra sao?

Việc miễn nhiệm Thừa phát lại được quy định tại Điều 13 Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động […]

Xem thêm
5 tháng trước
24.01.2024

Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

– Bộ Tư pháp lựa chọn một hoặc một số Văn phòng Thừa phát lại để thực hiện việc tống […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.01.2024

Công chứng viên có được bổ nhiệm làm Thừa phát lại không?

Căn cứ tại Điều 11 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định như sau: Những trường hợp không được bổ nhiệm Thừa phát lại […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.01.2024

Văn phòng thừa phát lại được pháp luật trao những quyền gì và nghĩa vụ của văn phòng Thừa phát lại?

Quyền của văn phòng Thừa phát lại: Căn cứ tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì Văn phòng Thừa phát […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.01.2024

Cách thức lập vi bằng thỏa thuận về tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng

Căn cứ vào Điều 39 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

Lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân và gia đình

Khi hai vợ chồng cùng nhau thống nhất về thỏa thuận tài sản trong thời kỳ hôn nhân hay thỏa […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

Vi bằng ghi nhận các hành vi trong quá khứ

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã giao nhận tiền trong các giao dịch ; – Các […]

Xem thêm