Tác giả: Phuonglinh

5 tháng trước
25.01.2024

BÌNH MINH

Ông BÌNH MINH Thư ký nghiệp vụ Trình độ: Cử nhân Luật ( Đại học Công Đoàn)  

Xem thêm
5 tháng trước
24.01.2024

Việc cấp, thông báo, tống đạt văn bản phải thực hiện với những văn bản tố tụng nào?

Theo quy định Điều 171 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 Các văn bản tố tụng phải được cấp, […]

Xem thêm
5 tháng trước
24.01.2024

Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý gồm những gì?

Quy định tại Điều 38 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 như sau: Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.01.2024

Văn phòng công chứng có bắt buộc niêm yết thủ tục công chứng không?

  Theo quy định tại Điều 33 Luật Công chứng 2014, điểm b khoản 9 Điều 73 Luật Giá 2023 như sau: […]

Xem thêm
5 tháng trước
23.01.2024

Công chứng không đúng thời hạn quy định thì công chứng viên bị xử phạt thế nào?

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 82/2020/NĐ-CP như sau: Hành vi vi phạm quy định […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

NGUYỄN ĐỨC ANH

Ông NGUYỄN ĐỨC ANH Thừa Phát lại   

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu thông báo thay đổi người đại […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

Hợp đồng mua bán đất đã công chứng rồi thì có được sửa đổi, bổ sung không?

Quy định tại Điều 51 Luật Công chứng 2014 như sau: Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp […]

Xem thêm
5 tháng trước
22.01.2024

Các hình thức hành nghề của công chứng viên được quy định như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 34 Luật Công chứng 2014 thì các hình thức hành nghề của công chứng viên bao […]

Xem thêm