SAO Y CÔNG CHỨNG Ở ĐÂU?

SAO Y CÔNG CHỨNG Ở ĐÂU?

 

Tại Điều Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP người có nhu cầu sao y cần phải đến một trong những địa điểm được nêu dưới đây để thực hiện cụ thể: 

– Phòng Tư pháp cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do các cơ quan dưới đây cấp hoặc chứng nhận: Của Việt Nam, của nước ngoài hoặc của Việt Nam liên kết với nước ngoài.

– Uỷ ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn): Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

– Cơ quan đại diện (Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài): Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do các cơ quan dưới đây cấp hoặc chứng nhận: Của Việt Nam, của nước ngoài hoặc của Việt Nam liên kết với nước ngoài.

– Tổ chức hành nghề công chứng (văn phòng công chứng, phòng công chứng): Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do các cơ quan dưới đây cấp hoặc chứng nhận: Của Việt Nam, của nước ngoài hoặc của Việt Nam liên kết với nước ngoài.

Lưu ý: Người có nhu cầu sao y công chứng có thể chọn một trong những địa điểm nêu trên để thực hiện chứng thực bản sao so với bản chính, địa điểm thuận tiện nhất cho mình.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN