Mua bán nhà đất có bắt buộc công chứng không?

Mua bán nhà đất có bắt buộc công chứng không?

Mua bán nhà đất có bắt buộc công chứng không?

Mua bán nhà đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người có nhu cầu về nhà đất. Giao dịch mua bán nhà đất được pháp luật quy định rất chặt chẽ trong Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Đất đai 2013. Hiện nay, việc mua bán đất thường gắn liền với việc chuyển giao quyền sở hữu nhà ở và ngược lại.

Pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở quy định việc mua bán nhà đất phải được lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực theo quy định. 

Điều kiện để đất được quyền chuyển nhượng

 • Đối với đất. Điều kiện được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013:
 1. Có Giấy chứng nhận
 2. Đất không có tranh chấp
 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
 4. Trong thời hạn sử dụng đất.

Lưu ý: Điều kiện (1) không bắt buộc áp dụng khi nhận thừa kế hoặc người nhận di sản thừa kế thực hiện chuyển nhượng nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không đủ điều kiện được cấp GCN QSDĐ. Điều kiện (1) cũng không bắt buộc khi người sử dụng đất làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. Trong trường hợp này, sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất thì người sử dụng đất được quyền chuyển nhượng. Ngoài ra, Luật đất đai 2013, còn quy định các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện cụ thể tại các Điều 188 đến Điều 194.

Điều kiện để nhà được quyền chuyển nhượng

 • Đối với nhà. Điều kiện được quy định tại Điều 118 Luật Nhà ở 2014:
 1. Có Giấy chứng nhận
 2. Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu
 3. Đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn
 4. Không bị kê biên để thi hành án hoặc
 5. Không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật
 6. Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Điều kiện (5) và (6) không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Trên thực tế, hiện trạng sử dụng đất, nhà ở rất đa dạng và phức tạp. Do đó, việc xác định đất, nhà ở đủ điều kiện được phép chuyển nhượng có vai trò quan trọng đầu tiên. Việc này đảm bảo cho việc chuyển nhượng được hoàn tất, tránh việc phát sinh tranh chấp. Liên hệ  0979.126.284 để được tư vấn, hỗ trợ về điều kiện để nhà, đất đủ điều kiện chuyển nhượng!

TIN TỨC LIÊN QUAN