Các loại vi bằng phổ biến

Các loại vi bằng phổ biến

  • Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi bị thu hồi đất;
  • Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi bị cưỡng chế thi hành án;
  • Ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi Ngân hàng thu giữ tài sản để xử lý nợ;
  • Lập vi bằng ghi nhận hành vi vu khống, nói xấu trên mạng xã hội;
  • Lập vi bằng ghi nhận việc thỏa thuận mua bán tài sản;
  • Lập vi bằng ghi nhận việc đặt cọc;
  • Lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet;

TIN TỨC LIÊN QUAN