Tại sao phải lập vi bằng?

Tại sao phải lập vi bằng?

– Thứ nhất, đối với những giao dịch có vi bằng, khi Thừa phát lại chứng kiến trực tiếp, ghi nhận về hành vi, sự kiện có mô tả bằng văn bản, quay phim, hình chụp và thậm chí là ghi âm thực tế ngay tại thời điểm lập vi bằng cho giao dịch đó.

– Thứ hai, vi bằng được đăng ký tại Bộ Tư pháp Việt Nam  trong vòng 3 ngày kể từ ngày lập.

=> Lập vi bằng có giá trị chứng cứ rất cao và đã được Pháp luật quy định là nguồn chứng cứ trong quá trinh giải quyết các vụ việc Tòa án và các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

TIN TỨC LIÊN QUAN